Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Niepołomicach

Informujemy, że brak prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza na stacji w Niepołomicach, ul. 3 Maja, spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie najkrótszym czasie.