Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA –przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 21 stycznia 2024 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:

Nowa Ruda, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 134 µg/m3.