Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków ul. Bulwarowa.

Informujemy, że brak prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza na stacji Kraków ul. Bulwarowa, spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie najkrótszym czasie.