Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że:

- w dniu 29 stycznia 2024 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 158 µg/m3,

- w dniu 30 stycznia istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3). Prognozowane na dzień 30.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat kłodzki.

Ponadto informujemy, że w dniu 30 stycznia istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Prognozowane na dzień 30.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Legnica.