Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania oraz ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 30.01.2024 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 111 µg/m3.

W dniu 31.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki.