Główny inspektorat ochrony środowiska
Kraków ul. Dietla - zakończenie pomiarów.

Informujemy, że z dniem 30.01.2024 roku pracę zakończyła komunikacyjna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Krakowie przy ul. Dietla.

Dane pochodzące z pomiarów jakie odbywały się w poprzednich latach dostępne są w banku danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.