Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów benzenu na stacji pomiarowej w Legnicy

Informujemy, że wznowiono pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)