Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Nowym Targu.

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowym Targu, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.