Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Zakopanem

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Zakopanem, ul. Sienkiewicza, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.