Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji zlokalizowanej w miejscowości Biała

Informujemy, że o godz. 12:00 w dniu 12.02.2024 r. zostały wznowione pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe