Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Czerniawie

Informujemy, że w godzinach popołudniowych w dniu 14.02.2024 r. wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy ul. Strażackiej 7 w Czerniawie.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)