Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Dzierżoniowie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej  zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 26 w Dzierżoniowie.  Wyniki pyłu zawieszonego PM10 są już dostępne na stronie internetowej.