Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie z dnia 27.02.2024 r. o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla dwutlenku siarki SO2 w powietrzu

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24  sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie zawiadamia o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla dwutlenku siarki SO2 w powietrzu na obszarze województwa zachodniopomorskiego obejmującym miasto Szczecin.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.