Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Krakowie, Aleja Zygmunta Krasińskiego

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Krakowie, Aleja Zygmunta Krasińskiego, spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.