Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 02.03.2024 r. ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego, na terenie powiatu opolskiego w mieście Opole.

Pełna treść wydanego powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.