Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny od dnia 04.03.2024 r. od godz. 12.00, spowodowany jest pracami serwisowymi instalacji zasilania.

Przepraszamy za utrudnienia.


Dnia 05.03.2024 r. od godz. 18.00 przywrócono wyniki pomiarów PM10 na stacji.