Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków, ul. Bujaka.

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Krakowie, ul. Bujaka, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.