Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w Grudziądzu w dniu 14.03.2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w Grudziądzu w dniu 14.03.2024 r. na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.