Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w Grudziądzu i Włocławku w dniu 20.03.2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w Grudziądzu i we Włocławku w dniu 20.03.2024 r. na podstawie analizy danych oraz aktualnych wyników pomiarów.
Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.