Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej od dnia 21.03.2024 r. od godz. 6.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 22.03.2024 r. od godz. 12.00 przywrócono wyniki pomiarów PM10 na stacji.