Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie komunikacyjnej stacji monitoringu jakości powietrza w Krakowie

 

22 marca przy ulicy Kamieńskiego w Krakowie uruchomiono stację monitoringu jakości powietrza badającą oddziaływanie transportu na jakość powietrza, tzw. stację komunikacyjną. Na nowo otwartej stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenków azotu (NO, NOX, NO2) - stacja należy do sieci stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska.

W latach 2016 - 2023 stacja ta funkcjonowała przy ul. Dietla, jednak ze względu na zmianę organizacji ruchu samochodowego w centrum Krakowa stacja w tej lokalizacji straciła swoją pierwotną funkcję w zakresie monitorowania oddziaływania transportu na jakość powietrza w mieście. Z tego powodu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wraz z Urzędem Miasta Krakowa podjęli prace których efektem jest przeniesienie i uruchomienie stacji w nowej lokalizacji.

Obsługę techniczną oraz nadzór merytoryczny nad uzyskiwanymi wynikami pomiarów ze stacji przy ul. Kamieńskiego, będącej własnością Urzędu Miasta Krakowa, podobnie jak w poprzednich latach będzie prowadził Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wyniki pomiarów ze stacji będą służyły do codziennego informowania mieszkańców o jakości powietrza  i będą wykorzystywane w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla aglomeracji krakowskiej.

Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenków azotu (NO, NOX, NO2) dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne: „Jakość powietrza w Polsce”.

stacja monitoringu jakości powietrza przy ul. Kamieńskiego