Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Szczecinie, w Koszalinie oraz powiatach: szczecineckim, kołobrzeskim i sławieńskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 (100 µg/m3) w dniu 31.03.2024 r. w Szczecinie, Koszalinie oraz na obszarze powiatów: szczecineckiego, kołobrzeskiego oraz sławieńskiego.

Prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania, ze względu na napływ mas powietrza znad Sahary niosących pył drobny.

Treść wydanych komunikatów znajduje się w poniższych plikach do pobrania.