Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 30.03.2024 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim i oleskim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. B. Śmiałego wyniosło 102,8 µg/m3 i w Oleśnie, przy ul. Słowackiego wyniosło 103,6 µg/m3

Nie prognozuje się wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 31.03.2024 r. na terenie województwa opolskiego.

Pełna treść wydanego powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.