Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w powietrzu na obszarze miasta Szczecin i powiatu sławieńskiego w dniu 31.03.2024 r. oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze miasta Koszalin oraz w powiatów: szczecineckiego i sławieńskiego w dniu 01.04.2024 r.

W dniu 01.04.2024 r. prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania, ze względu na napływ mas powietrza znad Sahary niosących pył drobny.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.