Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na całym terenie województwa podarpackiego w dniu 1.04.2024 r.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów jest napływ mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary.