Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w dniu 31.03.2024 i ryzyku przekroczeń poziomów alarmowego i informowania w dniu 01.04.2024

W dniu 31.03.2024 r. wystąpiło przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie działdowskim na stacji w Działdowie na ulicy Polnej - Sa - 117,1 μg/m3

Na dzień 01.04.2024 prognozowane jest przekroczenie poziomu alrmowego pyłu zawieszonego PM10 w powiecie działdowskim oraz poziomów informowania w powiatach: gołdapskim, ostródzkim, miasto Elbląg oraz miasto Olsztyn

Przyczyną przekroczenia jest napływ nad Polskę mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary.

Wszystki niezbędne informacje zawarte są w dołączonym pliku.