Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 31.03.2024 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim,  nyskim, oleskim, krapkowickim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach zlokalizowanych w: Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego wyniosło 116,0 µg/m3, Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 117,8 µg/m3,  Oleśnie przy ul. Słowackiego wyniosło 115,4 µg/m3 i Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 103,2 µg/m3.

Prognozuje się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania w dniu 01.04.2024 r. na terenie województwa opolskiego w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, oleskim i krapkowickim.

Pełna treść wydanego powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.