Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w Bydgoszczy w dniu 31.03.2024 r. oraz o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Nakle nad Notecią w dniu 1.04.2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o przekroczeniu w dniu 31.03.2024 r. poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

W dniu 31.03.2024 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na stacji pomiarowej przy ul. Warszawskiej w Bydgoszczy - wartość stężenia 24-godzinnego wyniosła 107,1 μg/m3.

Prognoza na dzień 1.04.2024 r. dla stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Nakła nad Notecią.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.