Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania
(100 µg/m3)
 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30.03.2024 r. na stacjach:

  • Kraków, Aleja Krasińskiego - 106 µg/m3
  • Zakopane, ul. Sienkiewicza - 113 µg/m3

oraz w dniu 31.03.2024 r. na stacjach:

  • Kraków, Aleja Krasińskiego - 129 µg/m3
  • Kraków, os. Swoszowice – 103 µg/m3
  • Kraków, ul. Złoty Róg – 101 µg/m3
  • Oświęcim, ul. J. Bema – 113 µg/m3
  • Trzebinia, os. Związku Walki Młodych – 105 µg/m3
  • Zabierzów, ul. Wapienna - 108 µg/m3
  • Zakopane, ul. Sienkiewicza - 134 µg/m3

oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dniu 01.04.2024 r. 

Prognozowane na dzień 01.04.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat tatrzański, powiat suski

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.