Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.04.2024
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o wystąpieniu w dniu 01.04.2024 r przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacjach:
- Działdowo (WmDzialPolnaMOB-120,6 µg/m3)
- Gołdap (WmGoldJacwie-105,9 µg/m3)
- Olsztyn (WmOlsPuszkin- 102,1 µg/m3)
- Elbląg (WmElbBazynsk- 102,6 µg/m3)
 

Przyczynami wysokich stężeń pyłów jest napływ mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.