Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o przekroczeniu poziomu alarmowego i  informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na  terenie województwa podarpackiego w dniu 1.04.2024 r.

Przyczyną wysokich stężeń pyłów był napływ mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary.