Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 01.04.2024 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiatach: głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, oleskim i krapkowickim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach zlokalizowanych w Głubczycach, przy ul. Ratuszowej wyniosło 110,4 µg/m3, Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Śmiałego wyniosło 124 µg/m3, Oleśnie, przy ul. Słowackiego wyniosło 113,8 µg/m3 i w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów wyniosło 115,9 µg/m3.

Nie prognozuje się wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 02.04.2024 r. na terenie województwa opolskiego.

Pełna treść wydanego powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.