Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o zakończeniu pomiarów jakości powietrza na stacji w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu uprzejmie informuje, że stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Ostrowie Wielopolskim przy ul. Wysockiej, prowadziła pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 do 26 marca 2024 roku. Obecnie trwają prace nad posadowieniem stacji w nowej lokalizacji w Ostrowie Wielkopolskim.