Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji pomiarowej w Borówcu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że na stacji pomiarowej w Borówcu w dniach 08 - 12 kwietnia 2024 r., zaplanowane są prace serwisowe anzlizatorów.  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostępie do wyników pomiarów jakości powietrza tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz ozonu troposferycznego poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ oraz aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce".