Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu na osiedlu Armii Krajowej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu na osiedlu Armii Krajowej od dnia 08.04.2024 r. od godz. 06.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 15.04.2024 r. od godz. 9.00 przywrócono wyniki pomiarów benzenu na stacji.