Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Sanoku przy ul. Sadowej

Informujemy, że wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Sanoku przy ul. Sadowej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.