Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów na stacji w Puszczy Boreckiej .

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o przerwie w dostępie do wyników pomiarów  tlenów i dwutlenków azotu, dwutlenku siarki i ozonu, na stacji w Puszczy Boreckiej. Przerwa spowodowana jest  awarią analizatora.