Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów benzenu na stacji pomiarowej we Wrocławiu

Informujemy, że wznowiono pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)