Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów dwutlenku siarki na stacji zlokalizowanej w miejscowości Biała

Informujemy, że o godz. 13:00 w dniu 15.04.2024 r. zostały wznowione pomiary dwutlenku siarki na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe