Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji zlokalizowanej w miejscowości Otwock

Informujemy, że o godz. 09:00 w dniu 17.04.2024 r. zostały wznowione pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Otwocku.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe