Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów na stacji pomiarowej w Kłodzku

Informujemy o wznowieniu pomiarów jakości powietrza na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kłodzku przy ul. Szkolnej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)