Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów na stacji w Puszczy Boreckiej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów na stacji w Puszczy Boreckiej.