Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji pomiarowej jakości powietrza w Chojnowie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że nastąpiła awaria zasilania na stacji pomiarowej zlokalizowanej w Chojnowie przy ul. S. Małachowskiego,  przez co brak jest wyników na stronie internetowej.

Awaria zostanie usunięta w najbliższym możliwym terminie.