Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów ozonu na stacji pomiarowej w Legnicy

Informujemy o wznowieniu pomiarów ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)