Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów ozonu na stacji pomiarowej w Wałbrzychu

Informujemy o wznowieniu pomiarów ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)