Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji w Smolarach Bytnickich

Informujemy, że na stacji monitoringu jakości powietrza w Smolarach Bytnickich pomiary zostały wznowione od 17 maja 2024 roku.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ