Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji pomiarowej jakości powietrza we Wrocławiu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że nastąpiła awaria łączności na stacji pomiarowej zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Bartniczej,  przez co brak jest wyników na stronie internetowej.

Awaria zostanie usunięta w najbliższym możliwym terminie.