Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pracy stacji pomiarowej jakości powietrza we Wrocławiu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że przywrócono łączność ze stacją pomiarową jakości powietrza we Wrocławiu przy ul. Bartniczej. Wyniki ze stacji są dostępne stronie internetowej.