Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego na stacji pomiarowej w Koziegłowach

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników pyłu zawieszonego PM10 ze stacji pomiarowej w Koziegłowach spowodowany jest awarią analizatora. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.