Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego - stacja w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 ze stacji pomiarowej w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego spowodowany jest awarią. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.